Hällingsåfallet

Hällingsåfallet är ett av landets högsta vattenfall, fallet forsar ner i en över 40 meter djup ravin och fortsätter i en smal kanjon som är Sveriges längsta.  Efter 800 meter vidgar sig sprickan och vattnet rinner ut i en mer lugnare flodfåra som sträcker sig tre kilometer till sitt utflöde i sjön Hetögeln.

Vid Hällingsåfallet finns parkering, torrdass och en bred och spångad väg vid och fram till vattenfallet.

Tack vare den höga luftfuktigheten runt vattenfallet växer här sällsynta lavar och mossor i ravinsluttningarna kring fallet. Här är ett av få ställen man kan se de rödlistade arterna dvärjbulav, kopparmikromossa och spindelmossa. För de fågelintresserade häckar rödbenad ormvråk och stenfalk i skrevorna som finns i branterna ner mot flodfåran. För de som vill utforska skrevorna och hela kanjonen kan man följa en 2,5 kilometer välpreparerad och delvis spångad vandringsled längs med hela ravinen och Hällingsån till vattenfallet.

Det finns även en fem kilometer lång vandringstur som startar vid parkeringen.